Wel of niet je best doen?

Wanneer zijn mensen tevreden? Als aan hun verwachtingen voldaan is. “Dat was een bést hotel voor die prijs!” Als ze van te voren hogere verwachtingen van datzelfde hotel hadden gehad, had je ze wel anders horen praten… Mensen zijn pas écht dik tevreden, als hun verwachtingen overtroffen werden. “Het was een gewéldige avond. Het orkest speelde boven verwachting goed.”

Mensen passen dit principe helaas niet alleen toe op de service van het hotel, de kwaliteit van het eten of de prestatie van het orkest. Ze passen het ook toe op mensen en kinderen: volwassenen zijn tevreden als je aan hun verwachtingen voldoet. Dat is lastig, als je kind bent en van alles gaat je van nature goed af. Allerlei mensen blijken op allerlei fronten opeens hoge verwachtingen van je te hebben.

Vervolgens zijn die mensen niet tevreden als het je een keer niet lukt om aan die verwachtingen te voldoen. Want dan doe je kennelijk ‘niet je best’. “Ik had meer van je verwacht,” zeggen ze met een grafstem. Of vermanend: “Je kan het véél beter!”. Dat heb je immers zelf laten zien. En daar maken die volwassenen een denkfout: zíj hebben dat gezien. En vervolgens eisen ze, dat je in staat bent om altijd dat niveau te halen. Dat wordt van je verwacht.

Dat is mooi klote als je geneigd bent je best te doen. Wat een stress roept dat op! Je kunt namelijk niet altíjd je best doen. Mensen die dat wel van kinderen eisen, lijken te zijn vergeten dat de boog niet altijd gespannen kan zijn: als een boog altijd gespannen is, verliest hij zijn functie. Dan kan ie niet meer ontspannen en verliest zijn veerkracht. Zo wordt een uiterst doeltreffend werktuig nutteloze ballast, rijp voor het kampvuur.

Ik zeg tegen mijn kinderen: doe vooral níet altijd je best. Ik vind het meer dan bizar, zoveel kinderen die al op jonge leeftijd overspannen zijn of psychologische hulp nodig hebben. Laat een kind gewoon lekker zichzelf zijn, dat is goed genoeg. Als iedereen zou doen wat bij hem of haar past, zou de wereld er een stuk vrolijker en beter uitzien.

Ceciel Fruijtier, 10 Maart 2015

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies . Zij redigeert en herschrijft teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan blogs, artikelen en beleidsstukken.

Naast tekstredacteur is Ceciel ghostwriter en schrijftrainer. Zij assisteert mensen die overborrelen van de inhoud om dat goed op papier te krijgen. Ook verzorgt zij formatontwikkeling van informatieve uitgaven zoals brochures en boeken. Teksten inkorten, samenvatten en zo nodig herschrijven is een kolfje naar haar hand.

Ceciel stelt zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment