We hebben het druk – is dat waar?

Volgens Byron Katie ontstaat stress op het moment dat we een gedachte geloven die niet waar is. Bijvoorbeeld als je denkt dat je eigenlijk iets anders zou moeten doen. Gedachten komen spontaan in ons op en onbewust gaan we die gedachten geloven. Daarmee kunnen we onszelf én onze omgeving behoorlijk onder druk zetten.

Welke gedachten geloven we dan eigenlijk? Dat verschilt van persoon tot persoon. Ik kwam iemand tegen die het gevoel had alleen bestaansrecht te hebben als ze aan allerlei verwachtingen voldeed. Nou, dan heb je het gegarandeerd heel erg druk! Voldoen aan verwachtingen roept immers een hoop verwachtingen op. Iemand anders moest van zichzelf aan zijn eigen verwachtingen voldoen. En aangezien die hooggespannen waren, had ook deze persoon het erg druk.

We hebben het niet druk, maar we maken ons druk. We lijken allemaal ergens naar te streven en hebben het daar maar druk mee. Kennelijk willen we massaal dat de situatie waarin we ons bevinden verandert. Vreemd eigenlijk, als je bedenkt dat we in een van de welvarendste landen ter wereld leven. Nederlanders geven het leven gemiddeld een 7,8 – Nederland eindigde als zesde in de Workforce Happiness Index.

Waar streven we dan naar? Hier in het Westen vinden we het een positieve eigenschap, ergens naar streven. Bovendien leven we in een tijd waarin heel veel kan. Met als resultaat dat we vervolgens ook heel veel willen? Alles eruit halen wat erin zit. Worden we daar gelukkig van…? Ik hoor erg veel mensen verzuchten dat ze het zo druk hebben en daar lijken ze niet blij mee te zijn.

De Dalai Lama schijnt eens gezegd te hebben: “Wat me het meest verbaast bij de Westerse mens is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen. Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen. En dan is hij weer zo bezorgd over de toekomst, dat hij niet geniet van het heden, met als gevolg dat hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft. Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft terwijl hij nooit geleefd heeft.”

Waarom maken we ons zo druk…? Dat is een vraag die we stuk voor stuk alleen voor onszelf kunnen beantwoorden. Welke gedachte zit erachter? En: is die gedachte waar? Tijd voor The Work….

Ceciel Fruijtier, 18 september 2017

Werken aan werkstress
The Work doen
Je kunt deze methode toepassen zodra je stress voelt. Het is niet de situatie zelf, maar de gedachte daarover die stress oproept. Door overtuigingen die je parten spelen te onderzoeken ga je beter functioneren, communiceren en samenwerken. Ook deze gedachte hoef je natuurlijk niet te geloven. Wij nodigen je uit om het te ervaren door The Work te gaan dóén. Het boek Werken aan werkstress biedt niet zozeer adviezen als wel een methode van zelfonderzoek. Je hoeft niet anders te zijn dan je bent – het is juist de kunst steeds meer jezelf te worden.

Meer informatie: www.theworkinbusiness.nl en www.thework.com.

Ceciel Fruijtier
Ceciel onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf
Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan blogs, artikelen en rapporten. Teksten structureren, inkorten, samenvatten en zo nodig herschrijven is een kolfje naar haar hand.

Naast tekstredacteur is Ceciel schrijver, auteursbegeleider, ghostwriter en schrijftrainer. Zij assisteert mensen die overborrelen van de inhoud om dat goed op papier te krijgen. Haar persoonlijke drijfveer: waardevolle informatie toegankelijk maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

PetraNeefjes2011ForFruijtiertekst

Leave a Comment