Tips voor een prettig leesbare tekst

Ik zette onlangs wat tips op een rij voor het schrijven van een prettig leesbare tekst:

  • Gebruik logische titels: de titel is de kortste samenvatting van de tekst.
  • Schrijf actief: vermijd het onnodig gebruik van het hulpwerkwoord ‘worden’.
  • Vermijd jargon en ambtelijke taal (tenzij het je doel is bij die specifieke doelgroep gehoor te vinden).
  • Maak de zinnen niet te lang, en wissel korte en langere zinnen af.
  • Vermijd tangconstructies: dus niet beginnen met een zin, uitwijden in een bijzin, en dan verder gaan met de rest van je zin. Zo zit de bijzin ‘in de tang’ van de hoofdzin. Houd begin en einde van de hoofdzin bij elkaar! Eerst je zin afmaken, dan in de volgende zin uitwijden indien nodig.
  • Hanteer een duidelijke alinea-indeling en maak alinea’s niet te lang. Een alinea kun je in principe samenvatten in één uitspraak. Kan je dat niet, dan komen verschillende onderwerpen aan bod en kan die alinea dus worden opgedeeld in verschillende alinea’s. De alinea’s vormen de bouwstenen van je tekst en betoog.
  • Als het om een langer stuk gaat, maak de lezer dan wegwijs door na de inleiding een leeswijzer op te nemen. Daarin geef je aan wat de lezer achtereenvolgens krijgt voorgeschoteld. Het leest prettiger als je weet waar je aan toe bent.
  • Redigeren / herschrijven is een kunst apart. Wil je je hierin verdiepen, dan is De kleine schrijfgids (ISBN 9789046900130) van Mariët Hermans een aanrader.

 Tekstredacteur en ghostwriter Ceciel Fruijtier redigeert en (her)schrijft teksten zodat uw boodschap overkomt. Zij stelt zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken. Helder, overzichtelijk en prettig leesbaar.

Ceciel ondersteunt auteurs van blogs, (wetenschappelijke) artikelen, rapportages, beleidsstukken en boeken. Haar specialiteit is het bewerken van teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn: structureren, inleiden, samenvatten en zo nodig herschrijven.

Leave a Comment