Omgaan met verandering

Er is niets dat niet verandert, behalve dat alles continu verandert. Verandering is de enige constante. Alles verandert, inclusief wijzelf, of we dat nu willen of niet.

Ziedaar de aanleiding om ons bezig te houden met het hoe en wat van veranderen. Hoe gaan we met veranderingen om? Is ieder mens daarin uniek? Hoe kijken “we” tegen de continu veranderende werkelijkheid aan? Bestaat “de werkelijkheid” eigenlijk wel?

Filosofische vragen. Maar het kan heel praktisch zijn om je daar een beetje in te verdiepen. Dat kan antwoorden leveren op pragmatische, alledaagse vragen die ieder van ons tegenkomt:
* Wat te doen om veranderingen te verbeteren?
* Hoe bereiken we met elkaar gewenste veranderingen?
* Hoe moeten veranderingen geleid worden?
* Op welke wijze wil ik daarin een rol spelen?

Jan Lelie schreef hierover het boek “Faciliteren als Tweede Beroep – Omgaan met Verandering”, en ik werd hier als redacteur en tweede auteur bij betrokken. Het is in eerste instantie geschreven voor professionals die na het uitoefenen van hun eerste beroep veranderingsprocessen zijn gaan begeleiden. Daarnaast voor iedereen die met veranderingen te maken heeft.

Vanaf 18 Januari in de boekhandel,

ISBN 978-90-78440-55-0
Uiteraard van harte aanbevolen!

Je kunt het hier bestellen.

Onderstaand kun je alvast de achterflap lezen:

Dit boek maakt inzichtelijk hoe mensen en organisaties op veranderingen kunnen reageren en hoe we daar mee om kunnen gaan. In “Faciliteren als Tweede Beroep – omgaan met veranderingen” presenteert Jan Lelie een praktische werkwijze om veranderingsprocessen in organisaties te faciliteren en illustreert dat met praktijkvoorbeelden.

In deze uitgave ontvouwt Jan Lelie de Kaart van Werkelijkheids-opvattingen, gebaseerd op het werk van Will McWhinney. Hoe de werkelijkheid eruit ziet, hangt af van de wijze waarop u en anderen de werkelijkheid opvatten. Dit boek geeft u het gereedschap om dat in kaart te brengen. De wijze waarop u een situatie ervaart bepaalt voor een groot deel uw besluiten en aanpak, en het resultaat dat u bereikt.

Naast een praktisch handboek is dit ook een boek om eens rustig mee te gaan zitten. De werkelijkheid beschouwend verbindt Jan Lelie ideeën uit de psychologie, neurologie, economie en natuurwetenschappen. Hij schetst hoe persoonlijke ontwikkeling, het verwerven van taal, leerprocessen en maatschappelijke ontwikkelingen samenhangen.

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt. www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment