Obedientia, stabilitas, conversio morum:
oude taal, tijdloos inzicht

Hoe is het mogelijk dat een Regel die 1500 jaar geleden werd opgeschreven, nu nog steeds van toepassing is? Op deze intrigerende vraag reflecteerden we op dinsdag 5 februari jl. in Den Haag tijdens de Van Ede Academie reflectiebijeenkomst ‘Benedictijns Leiderschap’. Het werd een boeiende, waardevolle avond.

Het antwoord dat Yvonne Nieuwenhuijs op deze vraag gaf, luidt als volgt: de Benedictijnse spiritualiteit biedt inspiratie voor een bezield leven in harmonie met jezelf en anderen. De Benedictijner Regel vraagt namelijk het volgende van je:
Obedientia: aandachtig te luisteren en van harte gehoor te geven aan de situatie en je eigen hart;
Stabilitas: te leven naar wat jij van waarde vindt en daar vervolgens in te volharden, ook als het tegenzit;
Conversio morum: je dagelijkse gewoonten zo inrichten dat je bezield blijft en groeit en bloeit.

Nou, daar konden we mee aan de slag. Aan de hand van drie vragenlijsten namen we ons persoonlijk leiderschap onder de loep. Dat was al zeer verhelderend. Door onze antwoorden daarna aan een deelgenoot toe te lichten, werden te maken stappen nog helderder. We beoefenden de kunst van actief luisteren: benoemen wat de ander zegt, navragen wat de ander precies bedoelt en teruggeven wat je bij de ander ziet. Zonder oordeel en zonder het op jezelf te betrekken. Een waardevolle oefening.

In principe kan een mens alleen herkennen wat hij of zij zelf kent. Maar een goede monnik herkent in iedere mens zichzelf. Hij heeft het allemaal doorleefd, zichzelf vanuit mildheid onder ogen gezien, en zich met zichzelf verzoend. Hij heeft zichzelf geaccepteerd zoals hij is. 6 Jaar lang bracht Benedictus door in een grot. Na al zijn reflecteren werd hij door anderen als een wijze gezien. Pas aan het einde van zijn leven heeft hij zijn Regel op schrift gesteld. Die Regel blijkt vandaag de dag nog steeds inspirerend.

Luister! Waartoe? Geluk en harmonie. De Regel van Benedictus kan ons een handje op weg helpen.

Ceciel Fruijtier
deelnemer aan de reflectiebijeenkomst ‘Benedictijns Leiderschap’ in Den Haag

Leave a Comment