Nu kies ik voor zekerheid: ik ga voor mezelf beginnen!

De ketenen van zekerheden waren misschien wel het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de workshop aan startende ondernemers die ik bij Van Ede & Partners volgde. De mens prefereert doorgaans de ellende van het bekende boven het risico van onzekerheid. Maar het enige dat we zeker weten is dat we doodgaan en niet weten wanneer.

Veel mensen durven de stap naar het zelfstandig ondernemen niet te zetten. Dat is logisch: je geeft verworven rechten op. Eenmaal ZZP-er geworden heb je bijvoorbeeld geen recht meer op WW. Je hebt geen garantie op een continu inkomen. Waarschijnlijk had ik de stap zelf ook niet gezet als we als gezin niet enige jaren hadden kunnen rondkomen van spaargeld en het inkomen van mijn man.

Het is crisis. Zekerheden gaan aan het wankelen: grote banken kunnen omvallen en pensioenen worden gekort. Maar het woord crisis bestaat in het Chinees uit twee karakters: gevaar én kans. Het sociale zekerheidstelsel was en is een groot goed. Maar wellicht ietwat doorgeschoten: het belemmert werkgevers om mensen aan te nemen; mensen gaan niet aan het werk om verworven rechten niet op te geven. Dat verworven rechten averechts kunnen werken heb ik meermaals in eigen omgeving zien gebeuren.

Vaste banen ‘vanaf je studie tot aan je pensioen’ bestaan in de praktijk nauwelijks meer. Of ‘die gouden tijd’ zaligmakend was, en gezond voor de ontwikkeling van het individu, is overigens maar de vraag. Vaste baan of niet, tegenwoordig wisselen de meeste mensen zelf na verloop van jaren van baan. Mijn buurman maakt zich daarbij zorgen of dat wel goed is voor zijn C.V.:  bedrijven die een vaste medewerker zoeken, vinden het wellicht niet aantrekkelijk om iemand in dienst te nemen die te vaak van baan verwisselt?

We leven in een tijd van verandering. Als maatschappij zijn we onderweg naar een andere structuur, we gaan werk en dienstverlening anders organiseren. Dat steeds meer mensen zelf gaan ondernemen kán een goede ontwikkeling zijn: door de volle waarde van je talenten te herkennen en deze te verbinden met de behoeften van de maatschappij, komt de mens tot zijn recht en wordt de maatschappij optimaal gediend. Dat inzicht werd reeds 2500 jaar geleden opgeschreven door Plato, één van de bronnen van inspiratie van het Gedachtegoed van Van Ede & Partners.

Een andere kreet uit dat Gedachtegoed luidt als volgt: Man, Master of His Own Destiny. Hans Leewens lichtte dat als volgt toe: Men bereikt zijn bestemming vanuit het verlangen om tot zichzelf te komen en zichzelf meester te worden. De ‘meester’ aanvaardt het leven en zichzelf als een geschenk en gegeven, kent zijn kracht en bestemming. Hij heeft zich ontworsteld aan de slavernij van oordelen, angst en noodlot in het leven, is onafhankelijk.

Misschien is de vaak uit nood geboren ontwikkeling dat steeds meer mensen als ZZP-er aan de slag gaan zo gek nog niet. Op weg naar een professionele netwerkmaatschappij waarin je je aansluit bij een netwerk dat jouw waarden deelt. Het woord dienstverband krijgt daarbij een andere betekenis: je krijgt banden met ondernemers en organisaties die een beroep doen op jouw diensten op het moment dat ergens in het netwerk behoefte is aan jouw talent.

Je talenten benutten, wie wil dat niet? Is dat ingewikkeld te bereiken of kan het simpel zijn? Het betekent in ieder geval dat je je talenten moet herkennen en benoemen. Dat je actief moet netwerken om in contact te zijn en te komen met organisaties die dat talent nodig hebben. Is het een zekere of onzekere weg? Caroline van der Post vertelde bij de laatste bijeenkomst van ondernemersvereniging De Gans, dat een twintiger na 3 niet verlengde contracten onlangs tegen haar zei: “Nu kies ik voor zekerheid, ik ga voor mezelf beginnen.”

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

Leave a Comment