Een probleem is oplosbaar!

“Het is jouw probleem!” Dit zinnetje wordt in Nederland best vaak gebezigd. Meestal bedoelen we: “Los jíj het maar op!” Volgens de Van Dale is een probleem ‘een moeilijkheid, een op te lossen vraagstuk’. Dat is goed nieuws. Want dat betekent impliciet: een probleem is altijd oplosbaar!

Het woord ‘probleem’ is afkomstig van het Griekse proballein [toewerpen], van pro- [voor] + ballein [werpen]1. Een probleem is dus datgene dat naar voren geworpen is. De Romeinen namen het woord over en gebruikten het voor ‘opgave / wiskundig vraagstuk’. Datgene dat je voorgelegd krijgt, wat je moet zien op te lossen.

In de ware betekenis van het woord is een probleem dus niet een moeilijkheid waar je on(op)losmakelijk mee bent vergroeid. Integendeel eigenlijk. Je moet problemen niet groter maken dan ze zijn! Een probleem is dat, wat opgeworpen is. Een probleem is datgene wat je voor je voeten gegooid krijgt, wat aan jou wordt voorgelegd. Met als uitdaging om het op te lossen. Een hele opgave soms. Kan echt een probleem zijn …!

Een probleem mag best een tijd voor je voeten blijven liggen, als je tijd nodig hebt om er op te broeden. Doen papa-pinguïns ook. Niet opgeven, deze opgave. Al blijft het natuurlijk wel puzzelen en moet je het af en toe omdraaien. Papa-pinguïns leggen het ei óp hun voeten. Ze besteden er aandacht aan, houden het warm, blijven broeden totdat hun partner voedsel komt brengen. Als je voldoende bent gevoed, lost het probleem zich op. Het verlaat jou en gaat op eigen benen de wijde wereld in. Het gaat zijn eigen plek innemen: dan sta je er los van. Geeft een hoop bewegingsruimte.

 

Ceciel Fruijtier, 22 juli 2011

1) bron: P.A.F. van Veen en N. van der Sijs, 1997.

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt. www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment