Een bijzonder woord: bijzonder

Het woord ‘bijzonder’ lijkt in één woord een paradox:
bijzonder bestaat uit ‘bij’ + ‘zonder’.
‘Zonder’ betekent: apart, alleen.
‘Bij’  wordt juist gebruikt ter aanduiding van nabijheid of gebondenheid.
Wat erbij zit, zit per definitie niet alleen!
Bijzonder hoor….

‘Zonderbaar’ is datgene wat zich zonder of alleen draagt, voordoet.
Dus: iets zeldzaams, vreemds, wonderlijks.
Een zonderling is een wonderlijk persoon.

‘Zonderling’ als bijvoeglijk naamwoord betekende vroeger: bijzonder.
Zo lees je in het Middelnederlands (1200-1500): „Hi quam enen sonderlinghen pat” = een afzonderlijk, bijzonder pad. Bijzonder wil daarmee zeggen: bij afzondering, en dus: in ’t oog vallend. Zoals ook het geval is bij: hij is bijzonder blij. Zó blij, dat het in het oog valt, opvalt.
(geraadpleegde bron: T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen)

Het voorvoegsel ‘bij’ verwaterde in het taalgebruik meestal naar ‘be’.
VanDale zegt, dat het voorvoegsel ‘be’ als volgt wordt gebruikt:

 • ter aanduiding dat de door het grondwoord genoemde handeling op de door het voorwerp genoemde zaak gericht is: begieten, begluren, beluisteren, berijden, bespringen, bewenen, bezingen.
 • voorzien van het in het grondwoord benoemde: bebossen, bedijken, beletteren, beplanten.
 • in de door het grondwoord benoemde toestand brengen: beangstigen, bekrachtigen,bemoeilijken, benatten, bevreemden, bevrijden, bezatten.

Zo gezien staat ‘het bijzondere’ alleen…

Het woord ‘bijzonder’ heeft vanouds een breed betekenisveld.
De huidige betekenis ‘ongewoon, opmerkelijk’ bestaat sinds 1726.
In het Middelhoogduits (1050-1350), betekent het bijwoord ‘besunder’: vooral, voortreffelijk.
In het Middelnederduits (1370-1530) betekent ‘ besünder, bisünderen, besonder(s)’: ‘vooral, uitgezonderd.’ De bijvoeglijknaamwoorden ‘besünder, bisünder’ betekenen ‘eigenaardig, vreemd’.
In het Nederhoogduits, rond de 14e eeuw,  betekenen de bijvoeglijknaamwoorden ‘besonders, besunder ‘: eigenaardig, buitengewoon, voornaam’.
(geraadpleegde bron: M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands)

Mijn conclusie: iets bijzonders staat alleen, valt op, en wordt dus opgemerkt. Opmerkelijk, net zoals eigenaardige, voorname en voortreffelijke zaken. Die vinden we dan ook buitengewoon bijzonder.

Met dank aan etymologiebank.nl!

 

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt. www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Please leave a comment

 1. Joan Tooten Says:

  Gek dat wat normaal is, zo bijzonder is.

  Joan

 2. admin Says:

  Dan ga je er dus vanuit, dat ‘afgezonderd zijn’ normaal is!
  Misschien is dat ook wel zo, in deze tijd van individualisme…..

Leave a Comment