De 7 W’s in het kort: een simpel én krachtig instrument bij het schrijven en beoordelen van teksten

De 7 W’s zijn systematische vragen over het onderwerp van een tekst of redevoering: wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke wijze, met welke middelen? Ze zijn zo oud als de weg naar Rome: ze werden in de tweede eeuw voor Christus opgesteld door de filosoof Hermagoras van Temnos*. “Quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis?” Al in de klassieke oudheid golden de 7 W’s als standaardmethode om een onderwerp te behandelen of een argument op te bouwen.

De tijd heeft dus hun nut bewezen! In Nederland zijn de W-vragen in de jaren 70 van de vorige eeuw ingevoerd als een standaard schrijfprocedure. Maar je kunt deze vragen niet alleen gebruiken om een tekst te schrijven. Ook om je op een onderwerp te oriënteren, om informatie systematisch te ordenen, en om een tekst te analyseren en te beoordelen.

Bij het schrijven van teksten gebruik je de W-vragen om structuur en opbouw aan te brengen. Bovendien breng zo alle essentiële facetten van het onderwerp aan bod. Je beantwoordt simpelweg één voor één alle W-vragen, vul maar in:

Wie? …………………………………………………………………………………………………………………

Wat? …………………………………………………………………………………………………………………

Waar? ………………………………………………………………………………………………………………

Wanneer? …………………………………………………………………………………………………………

Waarom? …………………………………………………………………………………………………………

Op welke wijze?………………………………………………………………………………………………

Met welke middelen?………………………………………………………………………………………

Door achtereenvolgens dieper op de verschillende W-vragen in te gaan, kun je dit uitbouwen tot een samenvatting en vervolgens tot de volledige tekst. Je kunt de 7 W’s zowel op het geheel als op ieder onderdeel van de tekst loslaten!

Alvorens te gaan schrijven, kun je de W-vragen gebruiken om je op een onderwerp te oriënteren. Als handvat zodat je weet waar te beginnen, en als check om te verifiëren of je alle facetten van het onderwerp te pakken hebt. Het gebruik van deze vragen kan op het onderwerp verrassend nieuw licht werpen; juist als je met een bepaald onderwerp bekend bent, kan blijken dat je jezelf sommige vragen nog nooit hebt gesteld.

Vervolgens zijn diezelfde W-vragen handig om informatie systematisch te ordenen. Als je informatie uit verschillende bronnen hebt verzameld, bestaat de neiging om die informatie per bron te presenteren. Dat kan leiden tot een lijvig gefragmenteerd geheel dat geen overzicht verschaft. Door de informatie per W-vraag te ordenen, breng je verband aan en wordt de grote lijn duidelijk. Bovendien kan dit tot een boeiend inzicht in het geheel leiden. Het eventueel conflicteren van informatie bijvoorbeeld, komt zo direct boven water.

Bij het analyseren van teksten kun je aan de hand van de W-vragen de volledigheid van de tekst beoordelen: de lezer checkt of in de tekst alle W-vragen zijn beantwoord. Zo zijn de 7 W’s anno 2012 nog steeds een simpel én krachtig instrument voor iedere schrijver en beoordelaar van teksten.

 

* De originele tekst van Hermagoras van Temnos is helaas verloren gegaan. Hij wordt geciteerd in het werk “De Retorica” dat in de 5de eeuw na Christus verscheen, gepubliceerd door Augustinus van Hippo. Dit boek wordt nog steeds in vele talen herdrukt en gelezen!

Tekstredacteur en ghostwriter Ceciel Fruijtier redigeert en (her)schrijft teksten zodat uw boodschap overkomt. Zij stelt zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken. Helder, overzichtelijk en prettig leesbaar.

Ceciel ondersteunt auteurs van blogs, (wetenschappelijke) artikelen, rapportages, beleidsstukken en boeken. Haar specialiteit is het bewerken van teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn: structureren, inleiden, samenvatten en zo nodig herschrijven.

Leave a Comment