Archive for the ‘verslaglegging’ Category

Geniaal zijn is gek?

Onlangs was ik bij een lezing van Tijn Touber over het geheim van genialiteit¹. Hij vertelde dat het woord geniaal afkomstig is van het Latijnse woord genius. Wikipedia meldt dat dat voortbrenger betekent. Volgens de Romeinen had iedere man zijn eigen genius. Een onzichtbare beschermgeest, een hoger wezen, die al het geschapene behoedde en bewaakte. […]

De Gans slaat haar vleugels uit

Een aantal jaren heeft De Gans haar kop onder haar veren gestoken en op één been gestaan: de ondernemersvereniging van Van Ede alumni dommelde een beetje in. Maar de interesse om elkaar te ondersteunen en te inspireren bij het ondernemerschap bleef bestaan. Nadat De Gans zich 3 jaar lang niet liet zien aan de Sophialaan […]

Dagelijks theater – we maken ons illusies

14 Maart 2012. Shahram Bahraini en Ceciel Fruijtier treffen elkaar in het Hotel Americain te Amsterdam. Waar gaat het over? Over beeldvorming. Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop we de werkelijkheid gestalte geven: we kijken en vormen ons een beeld van wat we zien. Soms zeggen we, dat we ons dingen […]

Nu kies ik voor zekerheid: ik ga voor mezelf beginnen!

De ketenen van zekerheden waren misschien wel het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de workshop aan startende ondernemers die ik bij Van Ede & Partners volgde. De mens prefereert doorgaans de ellende van het bekende boven het risico van onzekerheid. Maar het enige dat we zeker weten is dat we doodgaan en niet weten wanneer. Veel mensen […]

Omgaan met verandering

Er is niets dat niet verandert, behalve dat alles continu verandert. Verandering is de enige constante. Alles verandert, inclusief wijzelf, of we dat nu willen of niet. Ziedaar de aanleiding om ons bezig te houden met het hoe en wat van veranderen. Hoe gaan we met veranderingen om? Is ieder mens daarin uniek? Hoe kijken […]

Nederlands erfgoed vervlogen?

De collectie van het Aviodrome dreigt te worden geveild: daarmee dreigt uniek onvervangbaar Nederlands erfgoed verloren te gaan. Deze collectie staat voor de Nederlandse pioniersgeest, het Nederlandse vernuft en de Nederlandse ondernemerszin. Hier staat de originele Fokker Spin waarmee Fokker in 1910 zijn beroemde rondje om de kerk van Haarlem vloog. Hier staat de beroemde […]

Journalist NOS trekt stekker Aviodrome eruit

Gister waren we in het Aviodrome: het favoriete museum van manlief en kids. Zelf op de stoel van de piloot van de flying doctors zitten! Voeten op de pedalen, vingers aan de knoppen. Vliegbelevenis in de Flight-Simulator! Al die verschillende modellen vliegtuigen, van de SPIN uit 1910 tot moderne vliegtuigen waarin nog steeds gevlogen wordt. […]

(Hoe) de markt op met internet?

Het is simpel: als je gezien wil worden moet je je laten zien. 15 juni bezocht ik een bijeenkomst van Ondernemersvereniging De Gans. Henk Vermeer schetste de grote lijn van de ontwikkeling van Social Media. Twitter, LinkedIn, Facebook en Hyves bieden de zzp-er de mogelijkheid om zich te laten zien en gezien te worden. Als […]