Archive for the ‘verslaglegging’ Category

Netwerken is écht werken

Netwerken is écht werken. Misschien kun je zelfs stellen: zonder netwerk geen werk! Onlangs ging de Club van 25 Amsterdam Zuid van start, een commerciële netwerkorganisatie voor zelfstandig ondernemers met een succesvol concept om resultaatgericht te netwerken. Ze zeggen wel eens: opdrachten verlenen is een kwestie van gunnen. Dat is misschien ook wel zo. Maar […]

Media doen aan stemmingmakerij

Welke kop staat vanmorgen op teletekst? “25% wil uit de EU en de Euro.” Wat valt er onder deze kop te lezen? “52% van de Nederlanders vindt dat Nederland in de EU moet blijven.” Een kop als ‘Meerderheid is vóór de EU‘ had de lading beter gedekt. Want, zo staat er verder, veel mensen willen […]

Club van 25 in Amsterdam Zuid van start

Als ondernemer resultaatgericht netwerken? Ook in Amsterdam Zuid gaat op 13 mei 2014 een Club van 25 van start! De Club van 25 is een commerciële netwerkorganisatie gericht op de zakelijke groei van 25 verschillende bedrijven per club. De clubleden zijn onderling van grote betekenis: zij leggen nieuwe contacten, verkennen mogelijke samenwerking, creëren ideeën, en […]

Rotbanken

Rotbanken! Dat is in deze tijd van crisis een veel gehoorde kreet. Ondernemers voelen zich door hun bank in de steek gelaten: “Banken geven je een paraplu, maar als het regent pakken ze hem weer af.” Bij burgers ontstond het beeld van geldgraaiers en zakkenvullers. Is dat beeld terecht? In zijn boek Rotbanken geeft Michiel […]

Bartje

Zelden werd een volksaard zo sterk getypeerd als door Anne de Vries in zijn boek Bartje. Het verscheen in 1935 en vond zoveel herkenning, dat het beeld van Bartje nu symbool staat voor de provincie Drenthe. Iedereen kent Bartje! Dat terwijl het boek vrijwel niet meer wordt gelezen. Dat is best jammer, want het is […]

Beeld en werkelijkheid

Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop ieder mens de werkelijkheid gestalte geeft: we voelen, kijken om ons heen en vormen ons een beeld van wat we zien en ervaren. Soms zeggen we dat we ons dingen inbeelden. Daarmee bedoelen we dan dat we dingen zien die er niet zijn. Soms zeggen […]

Zit u ook aan uw materiële maximum?

Messcherp was ze gisteravond: Lenette van Dongen in de Stadsschouwburg van Amstelveen. Over het grote gat der eenzaamheid, dat we vergeefs proberen te vullen. Leven is geen kunst, zolang het een kwestie van overleven is.* Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, eet, verbergt zich. Maar als aan de basale levensvoorwaarden is […]

Slecht nieuws is goed nieuws?!

Geen nieuws is goed nieuws, dat weten we allemaal. Zolang je niks hoort zit het goed. Als er een ramp gebeurd is, hoor je dat immers snel genoeg. Ouders wiens kinderen voor het eerst alleen naar school fietsen, alleen een avond uitgaan of voor het eerst alleen op vakantie gaan, stellen zichzelf en elkaar steeds […]

Een gewaardeerd tussendoortje – een ongekend perspectief

Prachtige beelden glijden in vogelvlucht voorbij. Een ultralichte camera bevestigd op de rug van een brandgans toont ons Europa vanuit een ongekend perspectief. Venetië, de kliffen van Dover, de Hollandse bollenvelden: het is alsof je zelf over de aarde scheert. Een duikende visarend, de vlucht van een zwaluw, een koppel ooievaars dat elkaar na lange tijd […]

Obedientia, stabilitas, conversio morum:
oude taal, tijdloos inzicht

Hoe is het mogelijk dat een Regel die 1500 jaar geleden werd opgeschreven, nu nog steeds van toepassing is? Op deze intrigerende vraag reflecteerden we op dinsdag 5 februari jl. in Den Haag tijdens de Van Ede Academie reflectiebijeenkomst ‘Benedictijns Leiderschap’. Het werd een boeiende, waardevolle avond. Het antwoord dat Yvonne Nieuwenhuijs op deze vraag […]