Archive for the ‘taal’ Category

Van links naar rechts: de omgekeerde wereld

Westers beschaafd zijnde schrijf je van links naar rechts. En als het even kan met je rechterhand, al mag je tegenwoordig op school ook met je linkerhand schrijven. Vroeger vond men dat maar sinister: onheilspellend. Sinister betekent in het Latijn links, wat bij de Romeinen de bijbetekenis ongunstig, onheilspellend had. Waarom dat zo was? Misschien […]

Omgaan met verandering

Er is niets dat niet verandert, behalve dat alles continu verandert. Verandering is de enige constante. Alles verandert, inclusief wijzelf, of we dat nu willen of niet. Ziedaar de aanleiding om ons bezig te houden met het hoe en wat van veranderen. Hoe gaan we met veranderingen om? Is ieder mens daarin uniek? Hoe kijken […]

Hoe noem je een inleidend Hoofdstuk?
Voorstuk of Basisstuk!

Ik ben bezig met het redigeren van een boek dat barst van de inhoud. Geweldig! De inleiding was al een hoofdstuk op zich….. werk aan de winkel voor de redacteur. Op de inleiding volgde een hoofdstuk ‘Gehanteerde begrippen’. Feitelijk is er sprake van twee inleidende hoofdstukken. Hoe betitel je die? Ik zie twee mogelijkheden: Voorstuk of […]

Ontzettend aardig

Ik deed vandaag weer eens iets ontzettend aardigs. Het woord ‘ontzettend’ komt etymologisch van het werkwoord ‘ontzitten’. Dat betekent dus: ‘uit zijn zitten komenʼ of te wel ‘door schrik uit zijn toestand van rust gebracht wordenʼ.* Ach ja. Het was inderdaad aardig. Aardig is afgeleid van het middelnederlandse aert. Aardig betekent dus eigenlijk: een goede aard hebbend. Mijn helpende […]

Belangstelling

Ik verdiep me al een tijdje in taalherkomst (etymologie) en taalgebruik. Als een woord mijn belangstelling trekt, surf ik naar etymologiebank.nl om na te speuren waar dat woord vandaan komt. Vanmorgen fietste ik van de school van mijn kinderen naar huis. Mijn kinderen maken steeds nieuwe woorden. Als ze een zelfstandignaamwoord dat ze willen gebruiken […]

Een probleem is oplosbaar!

“Het is jouw probleem!” Dit zinnetje wordt in Nederland best vaak gebezigd. Meestal bedoelen we: “Los jíj het maar op!” Volgens de Van Dale is een probleem ‘een moeilijkheid, een op te lossen vraagstuk’. Dat is goed nieuws. Want dat betekent impliciet: een probleem is altijd oplosbaar! Het woord ‘probleem’ is afkomstig van het Griekse […]

Een bijzonder woord: bijzonder

Het woord ‘bijzonder’ lijkt in één woord een paradox: bijzonder bestaat uit ‘bij’ + ‘zonder’. ‘Zonder’ betekent: apart, alleen. ‘Bij’  wordt juist gebruikt ter aanduiding van nabijheid of gebondenheid. Wat erbij zit, zit per definitie niet alleen! Bijzonder hoor…. ‘Zonderbaar’ is datgene wat zich zonder of alleen draagt, voordoet. Dus: iets zeldzaams, vreemds, wonderlijks. Een […]

Taalwijsheid over psychosomatiek

Glossofie                                        –        Psychosomatiek glossa (γλώσσα) =  taal                         psyche (ψυχή) = geest sophia (σοφία)   =  wijsheid                 soma (σώμα)   = lichaam   RSI-recept Ga gebukt onder grote stress en neem ook de last van een ander op je nek. Steek je handen uit de mouwen en doe niets uit de losse pols. Ga met vaste hand verder, zet je […]

Tijd voor nieuwe functietitels: vergaderator, (organisatie)metamorfator, talentkatalysator.

  Nieuwe functies schieten als paddenstoelen uit de grond; we specialiseren ons steeds meer. Hoe die nieuwe beroepen heten? Staffunctionaris, facilitator, consultant, etc. Maar die titels tonen niet wat de functie inhoudt. Het is tijd om nieuwe functienamen te genereren! De systematiek van oude functienamen volgend, is dat niet zo moeilijk. En als het meezit, […]