Archive for the ‘taal’ Category

Toiletteren en communiceren

Ik heb net bijgepraat met iemand die ik lang niet gesproken had. Heel lang. Totdat het moment zich aandiende waarop mijn blaas ons gesprek natuurlijkerwijs beëindigde. “Ik ga er nu een eind aan breien want ik moet nu echt ongelooflijk nodig plassen!” Was dat wel natuurlijk? Dat mijn blaas geledigd moest worden wel. Maar is dat […]

Zijn spellingregels heilig?

Jumbo hanteert de slogan ‘laagste prijs garantie’. Daar klopt natuurlijk niks van. Het moet natuurlijk ‘laagsteprijsgarantie’ zijn. Maar dat oogt niet. Leest bovendien niet lekker. “Schrijf het gewoon uit!” menen mensen die zich aan dit onjuiste spatiegebruik storen. Schrijf gewoon ‘Garantie voor de laagste prijs!’ of ‘De laagste prijs! Dat garanderen wij!’. Ik ben benieuwd […]

Beeld en werkelijkheid

Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop ieder mens de werkelijkheid gestalte geeft: we voelen, kijken om ons heen en vormen ons een beeld van wat we zien en ervaren. Soms zeggen we dat we ons dingen inbeelden. Daarmee bedoelen we dan dat we dingen zien die er niet zijn. Soms zeggen […]

Vrijheid betekent ieder moment

Als alumnus kreeg ik een uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst van Van Ede & Partners Amsterdam. En ik werd aan het denken gezet: ik werd tevens uitgenodigd mijn persoonlijke omschrijving van geluk op papier te zetten. Al strijkend maakte ik een vergissing: ik filosofeerde over vrijheid in plaats van geluk. Zoals vaker het geval is, leverde een vergissing een […]

Artikelen schrijven – eieren leggen?

Artikelen schrijven lijkt soms iets te veel op eieren leggen. Auteurs weten meestal veel van het onderwerp en zijn daar doorgaans enthousiast over. Gevolg: de auteur legt niet één ei maar een heel nest vol! Hij of zij wil zó veel vermelden, dat de boodschap verloren gaat in een teveel aan informatie. Mijn advies aan […]

Druk

“Jullie hebben de horloges, wij hebben de tijd,” aldus een Afrikaans gezegde. Dat hebben ze in het zuiden raak opgemerkt: hier in het noorden schijnen we het altijd druk te hebben. Waarom doen we dat? We lijken het niet leuk te vinden. Ik hoor tenminste bijna iedereen om me heen daarover klagen. Het lijkt wel een ziekte […]

Tips voor een prettig leesbare tekst

Ik zette onlangs wat tips op een rij voor het schrijven van een prettig leesbare tekst: Gebruik logische titels: de titel is de kortste samenvatting van de tekst. Schrijf actief: vermijd het onnodig gebruik van het hulpwerkwoord ‘worden’. Vermijd jargon en ambtelijke taal (tenzij het je doel is bij die specifieke doelgroep gehoor te vinden). […]

Weg met het writersblock!

Het is heel simpel: als je een tekst wilt schrijven, heb je iets te vertellen. De vraag is wat en aan wie. Vaak lopen mensen tijdenlang rond met de idee over een bepaald onderwerp te willen schrijven. En schuiven dat steeds voor zich uit. Ze weten niet hoe te beginnen of stellen zichzelf direct hoge […]

De 7 W’s in het kort: een simpel én krachtig instrument bij het schrijven en beoordelen van teksten

De 7 W’s zijn systematische vragen over het onderwerp van een tekst of redevoering: wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke wijze, met welke middelen? Ze zijn zo oud als de weg naar Rome: ze werden in de tweede eeuw voor Christus opgesteld door de filosoof Hermagoras van Temnos*. “Quis, quid, quando, ubi, cur, quem […]

Dagelijks theater – we maken ons illusies

14 Maart 2012. Shahram Bahraini en Ceciel Fruijtier treffen elkaar in het Hotel Americain te Amsterdam. Waar gaat het over? Over beeldvorming. Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop we de werkelijkheid gestalte geven: we kijken en vormen ons een beeld van wat we zien. Soms zeggen we, dat we ons dingen […]