Beeld en werkelijkheid

Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop ieder mens de werkelijkheid gestalte geeft: we voelen, kijken om ons heen en vormen ons een beeld van wat we zien en ervaren.

Soms zeggen we dat we ons dingen inbeelden. Daarmee bedoelen we dan dat we dingen zien die er niet zijn. Soms zeggen we, dat ons dingen zijn ingeprent. Dat woord is afkomstig van het werkwoord printen, drukken. Dan heeft iets of iemand zoveel indruk gemaakt, dat het beeld in ons hoofd zit alsof het gedrukt staat. Zwart op wit, onze waarheid. Indien ingeprent, staat dat in ons hoofd vast. Daarmee beïnvloedt het onze beeldvorming: we vergeten dat ook het ingeprente maar een beeld is, dat we ons inbeelden. We verwarren beeld met werkelijkheid.

De werkelijkheid is dat ieder van ons zijn eigen werkelijkheid schept. Hoe werkbaar die is, hangt er vanaf in hoeverre we die werkelijkheid met anderen kunnen delen. “De werkelijkheid is wat werkt,” zei Jung. De werkelijkheid bestaat niet: het is maar hoe je het bekijkt. Iedereen kijkt door een andere bril. Wat voor mij werkt hoeft voor een ander niet zo te werken. Hoe je een situatie ervaart, hangt af van wat je allemaal hebt meegemaakt. Iedereen heeft zo zijn eigen referentiekader. Maar ook wetenschappelijk gezien is objectief waarnemen onmogelijk, omdat het waarnemen zelf de waarneming verstoort.

Soms is het beeld dat van ‘de werkelijkheid’ gevormd wordt werkelijk hilarisch op het moment dat je je er bewust van wordt. Soms leidt die bewustwording tot opmerkelijke inzichten. De auteurs van dagelijkstheater.nl proberen zich bewust te worden van de eigen beeldvorming. Zij bloggen over het dagelijks theater dat zich in ons binnenste afspeelt, reagerend en kijkend naar het dagelijks theater van de wereld om ons heen. Zij willen hun verbazing over zichzelf en de wereld delen, omdat zij denken dat dat betekenis kan hebben. Omdat beeldvorming van betekenis is.

Kijken, beeldvormen, kijken hoe we beeldvormen. Beelden uit diverse culturen, tijden, vakgebieden, gezichtspunten. Associëren, reflecteren en verbinden. Uit die verbindingen destilleren we betekenis, zoals iedereen dat dagelijks doet. Iedereen schept zijn eigen beeld en die beelden houden we elkaar voor: welkom in ons theater!

Ceciel Fruijtier, 22 januari 2014

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Zoals blogs, artikelen en beleidsstukken. Daarnaast geeft zij schrijftips, tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.  www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment