Archive for October, 2012

Geniaal zijn is gek?

Onlangs was ik bij een lezing van Tijn Touber over het geheim van genialiteit┬╣. Hij vertelde dat het woord geniaal afkomstig is van het Latijnse woord genius. Wikipedia meldt dat dat voortbrenger betekent. Volgens de Romeinen had iedere man zijn eigen genius. Een onzichtbare beschermgeest, een hoger wezen, die al het geschapene behoedde en bewaakte. […]