Archive for July, 2012

Tips voor een prettig leesbare tekst

Ik zette onlangs wat tips op een rij voor het schrijven van een prettig leesbare tekst: Gebruik logische titels: de titel is de kortste samenvatting van de tekst. Schrijf actief: vermijd het onnodig gebruik van het hulpwerkwoord ‘worden’. Vermijd jargon en ambtelijke taal (tenzij het je doel is bij die specifieke doelgroep gehoor te vinden). […]

Weg met het writersblock!

Het is heel simpel: als je een tekst wilt schrijven, heb je iets te vertellen. De vraag is wat en aan wie. Vaak lopen mensen tijdenlang rond met de idee over een bepaald onderwerp te willen schrijven. En schuiven dat steeds voor zich uit. Ze weten niet hoe te beginnen of stellen zichzelf direct hoge […]

De 7 W’s in het kort: een simpel én krachtig instrument bij het schrijven en beoordelen van teksten

De 7 W’s zijn systematische vragen over het onderwerp van een tekst of redevoering: wie, wat, waar, wanneer, waarom, op welke wijze, met welke middelen? Ze zijn zo oud als de weg naar Rome: ze werden in de tweede eeuw voor Christus opgesteld door de filosoof Hermagoras van Temnos*. “Quis, quid, quando, ubi, cur, quem […]