Archive for January, 2012

Omgaan met verandering

Er is niets dat niet verandert, behalve dat alles continu verandert. Verandering is de enige constante. Alles verandert, inclusief wijzelf, of we dat nu willen of niet. Ziedaar de aanleiding om ons bezig te houden met het hoe en wat van veranderen. Hoe gaan we met veranderingen om? Is ieder mens daarin uniek? Hoe kijken […]