Archive for October, 2011

Hoe noem je een inleidend Hoofdstuk?
Voorstuk of Basisstuk!

Ik ben bezig met het redigeren van een boek dat barst van de inhoud. Geweldig! De inleiding was al een hoofdstuk op zich….. werk aan de winkel voor de redacteur. Op de inleiding volgde een hoofdstuk ‘Gehanteerde begrippen’. Feitelijk is er sprake van twee inleidende hoofdstukken. Hoe betitel je die? Ik zie twee mogelijkheden: Voorstuk of […]

Ontzettend aardig

Ik deed vandaag weer eens iets ontzettend aardigs. Het woord ‘ontzettend’ komt etymologisch van het werkwoord ‘ontzitten’. Dat betekent dus: ‘uit zijn zitten komenʼ of te wel ‘door schrik uit zijn toestand van rust gebracht wordenʼ.* Ach ja. Het was inderdaad aardig. Aardig is afgeleid van het middelnederlandse aert. Aardig betekent dus eigenlijk: een goede aard hebbend. Mijn helpende […]