Begrip en media aandacht voor ‘ontevreden Nederland’. Is dat terecht?

Op 4 maart verscheen op decorrespondent.nl een steengoed en haarscherp artikel met een heldere boodschap die ik graag wil uitdragen. Daarom onderstaand een uittreksel en vrije bewerking van ‘Kunnen we kappen met PVV-stemmers snappen’ van  Arjen VAN VEELEN:

Ik ben opgegroeid in Rotterdam, in een wijk waar inmiddels de meerderheid PVV stemt. Ook in mijn jeugd had je al Turkse immigranten. Ook toen waren er al problemen. Die te weinig werden gezien. Maar tig jaar verder zijn velen nog steeds niet verder dan luisteren naar mensen die menen dat ze allemaal kunnen oppleuren.

Het is ouwe koek. Het nieuwe is dat de media nu een megafoon geven aan de kankerende klasse. Als de onbekende burger Annemiek Ottenhoff uit Breda een filmpje maakt waarin ze scheldt op Marokkanen, zit ze vervolgens bij PowNews, 538, Telegraaf TV en bij het Lagerhuis. Door al die aandacht voor ‘het heersende sentiment’ en al dat gekanker op ‘Den Haag’,  ‘de elite’ of ‘al die immigranten’ komen de achterliggende oorzaken onvoldoende in beeld. Want het probleem komt inderdaad uit het buitenland. Ik bedoel dan de wereld, de grote wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van automatisering, de machtsverschuivingen, de neoliberalisering.

“In Nederland is misschien nog geen massale armoede”, hoor je dan, “maar er bestaan zorgen dat de kloof veel groter wordt, dat het in de toekomst minder zal worden, dat onze kinderen het financieel slechter krijgen.” Dat vooruitzicht klopt denk ik. Maar zelfs daadwerkelijke armoede is geen excuus om mensen met een andere huidskleur weg te sturen. Ja, ook ik was nogal ontstemd toen ik hoorde dat mijn vader, die op zijn vijftiende is begonnen met werken, nog moet doorwerken tot na zijn pensioengerechtigde leeftijd. Omdat pensioenfondsen verdampt zijn, door een crisis waar de daders hartelijk voor werden beloond. Maar dat komt niet door ‘de moslims’ of ‘de buitenlanders.’ De wereld is ingewikkeld, maar er is een simpele vuistregel: je geeft de een niet de schuld van wat de ander heeft gedaan.

In NRC Handelsblad schreef hersenhoogleraar Victor Lamme dat we evenveel begrip moeten hebben voor vluchtelingen als voor de Nederlandse burgers ‘die alle zekerheden om hen heen zien verdwijnen.’ Ik heb genoeg van al dat begrip voor ‘het sentiment van de PVV-stemmer’. De media verkondigen dat ‘de mensen het vertrouwen in de traditionele politieke partijen voor een belangrijk deel of zelfs helemaal kwijt zijn.’ Dat terwijl het in Nederland verrekte goed gaat, zelfs met de mensen met wie het slecht gaat. We zullen ons eigen feestje moeten bouwen. Wellicht met minder geld dan in de jaren negentig toen de bomen tot in de hemel groeiden, maar -mede dankzij Den Haag?- met nog steeds veel meer welvaart dan een halve eeuw terug.

Meer lezen? Bovenstaand stuk is een uittreksel en vrije bewerking van het artikel ‘Kunnen we kappen met PVV-stemmers snappen’ van Arjen VAN VEELEN op decorrespondent.nl.

 

Ceciel Fruijtier, 2 maart 2017

 

Ceciel onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan blogs, artikelen en beleidsstukken. Haar persoonlijke drijfveer: zinvolle informatie toegankelijk maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

Naast tekstredacteur is Ceciel ghostwriter en auteursbegeleider. Zij assisteert mensen die overborrelen van de inhoud om dat goed op papier te krijgen. Ook verzorgt zij formatontwikkeling van informatieve uitgaven zoals brochures en boeken. Teksten inkorten, samenvatten en zo nodig herschrijven doet zij graag.

www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment