Wie heeft de schuld van Griekenland?

Ik kijk en luister met verbazing naar alle berichtgeving over Griekenland. Wat me het meest verbaast is het volgende: als een land het economisch moeilijk heeft, moet het meer rente gaan betalen. Wie kan mij uitleggen wie er achter kredietbeoordelaars als Moody’s en Standard & Poor’s zit?

Je zit aan de grond en hebt geld nodig. Omdat je geen financiële buffer hebt, vinden we je minder kredietwaardig en moet je dus voor die lening meer rente betalen dan als je in het geld zou zwemmen. In dat geval hoef je tegenwoordig namelijk amper rente te betalen. Maar hoe krapper je zit, hoe hoger we de rente maken. En omdat je geen kant uit kunt, kun je dat niet afwijzen.

Bizar wat er allemaal gebeurt. E.e.a. zoals Peter Mertens (voorzitter van de PVDA, België) benoemen als neo-kolonialisme gaat wellicht een beetje ver. Maar ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat er sprake is van puur machtsmisbruik en uitbuiting. Het grootste deel van de nieuwe lening moet worden gebruikt om onszelf met rente terug te betalen…? En dan klagen we dat ‘er nog meer geld naar de Grieken gaat’?

Ik snap er niks meer van. De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman schreef afgelopen maandag op zijn blog: “This Eurogroup list of demands is madness. The trending hashtag ThisIsACoup is exactly right. This goes beyond harsh into pure vindictiveness, complete destruction of national sovereignty, and no hope of relief.” Eén ding lijkt wel duidelijk: we hebben er met elkaar een bende van gemaakt en daarvan zijn miljoenen gewone burgers zoals u en ik de dupe. Leve het kapitalisme.

Wie heeft de schuld? Wie heeft zich schuldig gemaakt aan het schuldig maken van de ander? De kapitaalkrachtige Europese landen en de Europese Centrale Bank hebben de Grieken de schuld in de schoenen geschoven. Nu zij financieel van de ECB afhankelijk zijn hebben ‘wij’ de macht in handen. Hoe gaan we die gebruiken? Ik hoop dat we de lessen van het Verdrag van Versailles niet vergeten zijn. Of heeft Paul Krugman gelijk en speelt er pure wraakzucht…? Wie heeft de schuld?

Ceciel Fruijtier, 15 juli 2015

Ceciel onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan blogs, artikelen en beleidsstukken. Haar persoonlijke drijfveer: zinvolle informatie toegankelijk maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

Naast tekstredacteur is Ceciel ghostwriter en schrijftrainer. Zij assisteert mensen die overborrelen van de inhoud om dat goed op papier te krijgen. Ook verzorgt zij formatontwikkeling van informatieve uitgaven zoals brochures en boeken. Teksten inkorten, samenvatten en zo nodig herschrijven is een kolfje naar haar hand.

www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment