Perfectie

Als je iets perfect maakt, ontneem je het zijn ziel.

Het is als dat ene kopje dat net even anders van de pottenbakkersschijf rolt. In de ogen van de maker niet perfect of wellicht mislukt. Maar het heeft meer karakter dan die honderd anderen uit de serie.

Datgene dat iets imperfect maakt, is het eigene van datgene dat het is. Als je iets perfect maakt, is het eender aan vele anderen. Het wordt opgenomen, opgeslokt in het grote geheel:

de perfecte ziel
treedt het nirvana binnen
en lost op
in de grote stuwende kracht
die de bron der goede dingen is

Ziedaar het dilemma: moet je nu streven naar perfectie of juist niet?

Zolang de mens op aarde is, is hij daar om te leren. De weg is het doel. Het doel is niet datgene waar de weg toe leidt. Dat is het niets en het al. Streef, zolang je op aarde bent, er niet naar deze paradox te bereiken, want zij zal je ontglippen. Niets van dat al! De frustratie die dat oproept, zal je slechts verder van het doel verwijderen.

.. ziedaar de oplossing: waar je niet naar streeft zal je vinden!

Koester daarom het imperfecte.

CF 2006

 

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt. www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment