Hoe noem je een inleidend Hoofdstuk?
Voorstuk of Basisstuk!

Ik ben bezig met het redigeren van een boek dat barst van de inhoud. Geweldig! De inleiding was al een hoofdstuk op zich….. werk aan de winkel voor de redacteur. Op de inleiding volgde een hoofdstuk ‘Gehanteerde begrippen’. Feitelijk is er sprake van twee inleidende hoofdstukken. Hoe betitel je die?

Ik zie twee mogelijkheden: Voorstuk of Basisstuk.
Beide zijn mijns inziens inhoudelijk correct en van toepassing.

Basisstuk
De term Basisstuk volgt de denklijn waaruit ooit de kreet Hoofdstuk is voortgekomen. Als je er zo over nadenkt: Basisstukken dragen Hoofdstukken. Hoofdstukken plaatsen we niet op een Voetstuk, al worden ze er wel door gedragen. Voetstuk heeft ook te veel associatie met voetnoot, terwijl het duidelijk meer omvat dan je in een voetnoot kwijt kunt. En Lijfstuk gaat me te ver. Hoewel de stukken best lijvig zijn, en de auteur op en vanuit het lijf geschreven zijn.

Voorstuk
De term Voorstuk volgt de denklijn waaruit ooit de kreet Voorwoord is voortgekomen. Een Voorstuk is een beschouwing vooraf, dat licht werpt op de inhoud van de Hoofdstukken waaruit het boek is opgebouwd. Het dient van te voren gelezen te worden, om de inhoud waar het boek eigenlijk over gaat te kunnen begrijpen. Het is een stukje voorwerk dat de lezer verricht, voordat ie aan de Hoofdstukken begint. Zoals je een Voorgerecht krijgt voorgeschoteld, voordat je het Hoofdgerecht krijgt opgediend.

Ceciel Fruijtier onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt. www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Leave a Comment