De Gans slaat haar vleugels uit

Een aantal jaren heeft De Gans haar kop onder haar veren gestoken en op één been gestaan: de ondernemersvereniging van Van Ede alumni dommelde een beetje in. Maar de interesse om elkaar te ondersteunen en te inspireren bij het ondernemerschap bleef bestaan. Nadat De Gans zich 3 jaar lang niet liet zien aan de Sophialaan te Amsterdam, komen ze daar nu maandelijks aangevlogen.

Ondernemersvereniging De Gans werd in 1994 opgericht door ondernemers die een bezinningstraject doorliepen bij Van Ede & Partners. Zij namen hun werkzaam leven onder de loep en destilleerden daaruit hun talenten en rol in de maatschappij. Zij gaven het motto Ondernemen met talenten concreet invulling en gingen als zelfstandige de markt op.

Dat is nu dus bijna 20 jaar geleden. De gemiddelde Van Ede cliënt is 40plus, dus reken maar uit: de Ganzen van het eerste uur zijn nu de 60 danwel de 70 gepasseerd. Tijd om de bestuurs- en coördinerende taken over te dragen! Maar zie maar eens jonge ondernemers te vinden die daar tijd voor vrijmaken. Nou, dat is gelukt: 25 januari is een nieuw bestuur aangetreden.

Nu De Gans opnieuw haar vleugels uitslaat, blijkt dat de behoefte aan een dergelijke vereniging groot is. In 5 maanden tijd groeide het aantal leden van regio Amsterdam van 11 naar 34. Nog eens 20 ondernemers geven aan graag te willen komen kennismaken. Vanwaar die interesse?

De Gans is een vereniging voor en door de leden. De Gans heeft dus eventueel te bieden als de leden elkaar te bieden hebben. Dat is potentieel heel veel: gezamenlijk beschikken de Ganzen over een enorme hoeveelheid ervaring en expertise. Tijdens de regiobijeenkomsten wordt die expertise en ervaring uitgewisseld. Vaak belicht één van de leden een thema dat voor ondernemers interessant is, en gaan de leden vervolgens in kleine groepjes met dat thema aan de slag. Er wordt dus hard gewerkt!

De bijeenkomsten kenmerken zich door een sfeer van openheid, respect en integriteit. Juist in die openheid onderscheidt De Gans zich van andere ondernemersverenigingen: leden van De Gans kennen de kunst van feedback geven en ontvangen. Want dat vormt een cruciaal onderdeel van het Van Ede-traject. De Gans verenigt ondernemers die zich bewust zijn van de waarde van reflectie, die genegen zijn met een open blik naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Wellicht is voor een ondernemer niets waardevoller dan openheid en feedback.

We zijn dus blij dat De Gans niet definitief is ingeslapen. We zijn dankbaar voor de steun die we daarbij van Van Ede & Partners ontvingen: tijdens de bijeenkomsten zijn we bij verschillende vestigingen te gast. Bovendien kregen we de beschikking over gegevens van ondernemende alumni die de laatste jaren zijn uitgestroomd. Zo konden we hen uitnodigen voor het lidmaatschap.

Naast regio Amsterdam is ook regio Zwolle actief; in de regio’s Den Haag en Zeist valt leven te bespeuren. Indien zich kandidaten melden voor het regiocoördinatorschap, kan bij iedere vestiging van Van Ede & Partners weer een kring actief worden. Het bestuur van De Gans zal dat van harte ondersteunen: hoe meer Ganzen het luchtruim kiezen, hoe groter de hoeveelheid expertise en ervaring die kan worden gedeeld.

Ceciel Fruijtier is bestuurslid van Ondernemersvereniging De Gans en onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Daarnaast geeft zij tekstadvies en individuele schrijftrainingen. Als tekstredacteur stelt zij zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

Leave a Comment