Bezuinigen? Stop met reorganiseren!

Het is het standaard antwoord op bezuinigingen: reorganiseren. We moeten het met minder geld doen, dus moet het anders. Men schijnt te vergeten dat reorganiseren zelf klauwen vol geld kost. Aangezien het niet ongebruikelijk is dat de volgende reorganisatie al wordt ingezet voordat de vorige is afgerond, stel ik voor dat de rekenmeesters voortaan reorganisatiekosten niet als éénmalige maar als structurele kostenpost op hun begroting opnemen. Misschien komt men dan tot andere besluiten…?

Van de week werd mijn aandacht getrokken door onderstaand teletekst bericht:

Nationale Politie moet twee keer zoveel bezuinigen

De problemen bij de Nationale Politie zijn veel groter dan tot nu toe werd
erkend. Er moet ruim twee keer zoveel worden bespaard als aanvankelijk
gedacht: een half miljard per jaar. De kosten van de reorganisatie die in
2013 werd ingezet verdubbelden naar 460 miljoen euro.

Alle 26 politiekorpsen gingen op in één landelijke organisatie met een
centrale leiding in Den Haag. De korpsleiding gooit het roer nu drastisch
om: burgemeesters krijgen weer meer te zeggen over de politie, er wordt
straks veel scherper gekozen welke misdaadbestrijding prioriteit krijgt en
de ambities moeten omlaag.

Dat is boeiend. Want wat staat er nu precies? Men moet twee keer zoveel bezuinigen dan gedacht, een half miljard per jaar. Dus geen 250 maar 500 miljoen per jaar. De reorganisatie die in 2013 werd ingezet kostte twee keer zoveel als verwacht, namelijk 460 miljoen. We leven nu in 2015 dus dat komt op pakweg 230 miljoen euro per jaar. Hé, dat komt verdacht dicht in de buurt van het bedrag van die extra bezuinigingen…!

Er moet dus bezuinigd worden om de reorganisatie te kunnen betalen? Maar… dat is toch de omgekeerde wereld? Men ging toch reorganiseren om te bezuinigen? Wat staat er nog meer: die reorganisatie hield in dat er een centrale leiding kwam in Den Haag, nu heeft men besloten dat de burgemeesters weer meer te zeggen krijgen. Men draait de crux van de bijna afgeronde reorganisatie kennelijk weer terug. Goh. Wat zou dat kosten…?

Keuzes maken
Kan het nog erger? Ja hoor. We moeten bezuinigen dus ontslaan we onze duurste mensen, de managers aan het eind van hun salarisschaal. Dat zijn medewerkers die er al vele jaren op hebben zitten en ieder jaar hun tree salarisverhoging kregen. De mensen die precies weten van de hoed en de rand. Die kennis hebben we hard nodig nu we nog verder willen gaan bezuinigen. Dus huren we ze weer in als extern adviseur, voor het dubbele van hun voormalige salaris. Dat geeft niet, het gaat nu tenslotte om ‘tijdelijke kosten’.

We moeten alle veranderingen natuurlijk wel naar alle betrokkenen communiceren. Betreft dat grote aantallen burgers, dan zullen we er een stevige mediacampagne tegenaan moeten gooien. Willen we een cultuurverandering teweegbrengen, veranderen we bovendien ook ons logo en onze huisstijl. En we vragen een paar communicatiestrategen om een nieuw motto te formuleren.

We vervangen al ons informatiemateriaal van website tot flyer en geven die gelijk een goede opfrisser, zodat we er weer jaren tegenaan kunnen. Tot aan de volgende reorganisatie die al aan de horizon gloort, want inzichten schrijden voort alsof het niets is. Van centralisatie naar decentralisatie en vice versa. Of misschien moet er extra bezuinigd worden omdat de vorige reorganisatie zoveel duurder uitviel dan aanvankelijk gedacht…

Ceciel Fruijtier, 4 Juni 2015

Ceciel onderneemt sinds 2007 vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij redigeert en herschrijft teksten die in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Denk bijvoorbeeld aan blogs, artikelen en beleidsstukken. Haar persoonlijke drijfveer: zinvolle informatie toegankelijk maken, zodat die zijn weg in de wereld vindt.

Naast tekstredacteur is Ceciel ghostwriter en schrijftrainer. Zij assisteert mensen die overborrelen van de inhoud om dat goed op papier te krijgen. Ook verzorgt zij formatontwikkeling van informatieve uitgaven zoals brochures en boeken. Teksten inkorten, samenvatten en zo nodig herschrijven is een kolfje naar haar hand.

www.zodatuwboodschapoverkomt.nl

Please leave a comment

 1. Ceciel Fruijtier Says:

  En welk ‘nieuws’ krijgen we op 26 februari 2016 bij het aantreden van een nieuwe korpschef te horen:

  De nieuwe nationale politie is volgens aankomend korpschef Erik Akerboom nog lang niet klaar en kraakt in zijn voegen.
  Zijn voorganger Gerard Bouman heeft een verre van compleet nieuwe organisatie achtergelaten en dat baart Akerboom zorgen. “Het omvormen van een grote organisatie doe je niet in een paar jaar. Ik zie een politiekorps dat kraakt en dat baart mij zorgen”, zegt hij.

  De reorganisatie is een complexe operatie, zeker omdat de politie niet dicht kan en er nieuwe taken bij zijn gekomen. “Je kunt als politie niet de deuren een tijdje sluiten totdat de zaak is opgelost. Het werk gaat door. Afgelopen jaren is de politie geconfronteerd met twee ontwikkelingen die een enorm beroep op ons doen: de terroristische dreiging én de toestroom van vluchtelingen.”

  Dit trekt volgens de korpschef die op 1 maart aantreedt een zware wissel op de organisatie. “De politie kreeg hiermee te maken in een periode van financiële tekorten. Die krapte verdraagt zich niet met de werklast.”

  Extra geld
  Onderzocht wordt hoe er meer geld bij kan. “Ik vraag me af of de politie zonder extra geld kan blijven doen wat ze nu doet. Om over innoveren nog maar niet te spreken.”
  Akerboom wil politiemensen weer meer ruimte geven. Veel taken zijn gecentraliseerd, maar op straat moeten dienders hun eigen keuzes kunnen maken.

  Bron: ANP, nu.nl 26 februari 2016

 2. Ceciel Fruijtier Says:

  En ondertussen: Ziekteverzuim politie weer hoger

  Het ziekteverzuim bij de politie is vorig jaar weer gestegen. Vorig jaar zat 7 procent van alle agenten ziek thuis, per dag zijn dat 4600 mensen. Voorzitter Giltay van de ondernemingsraad wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaken.

  In 2014 zat 6,1 procent van de agenten ziek thuis, in 2013 5,7 procent.
  Bij andere beroepsgroepen is dat percentage gemiddeld 3,8.

  Bron: NOS teletekst 2 maart 2016

 3. Ceciel Fruijtier Says:

  De ondernemingsraad denkt dat het grote aantal zieken voor een belangrijk deel te wijten is aan de reorganisatie van de Nationale Politie. “Dit bracht in sommige gevallen met zich mee dat mensen naar heel andere plekken werden overgeplaatst”, aldus de woordvoerder.

  “Collega’s die tot voor kort elke ochtend met hun fietsje naar hun werk reden, kwamen op plekken ruim 100 kilometer verderop terecht. De stress en onzekerheid die dit proces met zich meebracht, heeft veel schade aangericht.”

  De ondernemingsraad wil dat de korpsleiding zo snel mogelijk werk maakt van het terugdringen van het ziekteverzuim. “Er moeten goede gesprekken plaatsvinden tussen baas en werknemers om de verhoudingen en het vertrouwen te herstellen.”

  Bron: http://www.nu.nl/economie/4223378/politie-wil-actie-hoog-ziekteverzuim-reorganisatie.html

Leave a Comment