Artikelen schrijven – eieren leggen?

Artikelen schrijven lijkt soms iets te veel op eieren leggen. Auteurs weten meestal veel van het onderwerp en zijn daar doorgaans enthousiast over. Gevolg: de auteur legt niet één ei maar een heel nest vol! Hij of zij wil zó veel vermelden, dat de boodschap verloren gaat in een teveel aan informatie. Mijn advies aan auteurs is vaak: leg één ei in plaats van een nest vol. Dan heb je meer kans dat dat ene ei wordt opgepikt.

Dat leggen van dat ene ei moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren. Liefst in een schoon, toegankelijk nest met een duidelijke structuur. Maar vaak is de aandacht van de auteur volledig op het ei gericht, niet op het nest. Gevolg: het ei wordt onvoldoende ingebed met als resultaat een eenzaam, onbegrepen ei. Wat voor de auteur vanzelfsprekend is, hoeft dat voor de doelgroep niet te zijn! Zo wil de lezer doorgaans graag weten waar het ei vandaan komt en hoe hij het kan plaatsen. ‘Schrijven is schrappen’, maar paradoxaal genoeg geeft een auteur dus vaak tevens te weinig informatie.

Meerdere auteurs
Artikelen met meerdere auteurs zijn een verhaal apart. Iedere auteur legt zijn eigen ei, en soms wel twee of drie. Maar een nest vol eieren, al zijn ze van hoge kwaliteit, staat niet garant voor een levenskrachtige boreling die de wereld in kan vliegen. Aan één van de auteurs de edele taak om van al die eieren een stevige omelet te bakken.

Voordat aan het schrijven van het artikel werd begonnen, was er een boodschap en een doel. Maar de eieren dreigen nu alle aandacht op te eisen. Ze zijn stuk voor stuk de moeite waard! Je kan er lang op blijven broeden. De meeste aandacht wordt getrokken door het ei waarvan men het meeste weet. Het eigen ei wordt nog drie keer omgedraaid. De andere eieren worden tegen het licht gehouden. Maar vaak blijven het allemaal aparte eieren, een onsamenhangend geheel zonder duidelijke boodschap.

Hoe kan je artikelen bewerken over onderwerpen buiten jouw vakgebied?
Die vraag wordt mij af en toe gesteld. Mijn antwoord luidt dat ik juist artikelen kan bewerken die buiten mijn specialisatie vallen. Mijn aandacht wordt niet afgeleid door één specifiek ei. Ik werk aan het nest en bak een omelet. Als het een goed artikel is, is alle informatie die ik daarvoor nodig heb in het artikel zelf te vinden. Het moet een omelet worden waarvan je trek krijgt als je hem ziet!

Ik zorg ervoor dat het geheel een heldere boodschap bevat en het van te voren gestelde doel kan dienen. Sommige eieren zijn helaas overbodig, maar geven inhoud aan een volgende omelet. Een goede omelet bevat de juiste ingrediënten. Dat is afhankelijk van het restaurant waar het wordt opgediend; verschillende publicatiefora hanteren verschillende teksteisen. Ik creëer een geheel met een kop en een staart dat vliegt. Bij een vliegverbod creëer ik een aantrekkelijke, smakelijke omelet. Wat u wilt.

Geef mij maar een nest vol eieren om mijn tanden in te zetten.

 

Tekstredacteur en ghostwriter Ceciel Fruijtier redigeert en (her)schrijft teksten zodat uw boodschap overkomt. Zij stelt zich ten doel zinvolle informatie toegankelijk te maken. Helder, overzichtelijk en prettig leesbaar.

Ceciel ondersteunt auteurs van blogs, (wetenschappelijke) artikelen, rapportages, beleidsstukken en boeken. Haar specialiteit is het bewerken van teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn: structureren, inleiden, samenvatten en zo nodig herschrijven.

Leave a Comment