Archive for January, 2014

Beeld en werkelijkheid

Iedere dag vormen we beelden. Het is de manier waarop ieder mens de werkelijkheid gestalte geeft: we voelen, kijken om ons heen en vormen ons een beeld van wat we zien en ervaren. Soms zeggen we dat we ons dingen inbeelden. Daarmee bedoelen we dan dat we dingen zien die er niet zijn. Soms zeggen […]

Zit u ook aan uw materiële maximum?

Messcherp was ze gisteravond: Lenette van Dongen in de Stadsschouwburg van Amstelveen. Over het grote gat der eenzaamheid, dat we vergeefs proberen te vullen. Leven is geen kunst, zolang het een kwestie van overleven is.* Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, eet, verbergt zich. Maar als aan de basale levensvoorwaarden is […]